IDEGA

A Economía Galega
Informe

Ver tamén

A Economía Galega. Informe ofrece unha análise detallada da evolución recente da economía galega, no contexto español e global. O informe aborda os principais resultados do mercado de traballo galego e fai unha análise dos seus sectores produtivos, o sector exterior e o sector público.

O informe, que ten carácter anual, ven sendo publicado desde 1986 polo Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da Universidade De Santiago de Compostela

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!